Κτιριακή υποδομή ΙΕΚ Περιστερίου

 

Το ΙΕΚ Περιστερίου συστεγάζεται με το 2ο ΓΕΛ Περιστερίου και το 2ο Γυμνάσιο Περιστερίου. Τα θεωρητικά μαθήματα πραγματοποιούνται στο σχολικό συγκρότημα ενώ τα εργαστηριακά μαθήματα ορισμένων ειδικοτήτων πραγματοποιουνται στο 3ο ΣΕΚ & 4ο ΣΕΚ Περιστερίου.

Το ΙΕΚ Περιστερίου διαθέτει 2 σύγχρονα Εργαστηρία Πληροφορικής και υπαρχεί διαδικτυακή πρόσβαση.