Έγκριση από το ΙΚΥ του προτεινόμενου σχεδίου του ΔΙΕΚ Περιστερίου στο πλαίσιο του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε από το ΙΚΥ το προτεινόμενο σχέδιο του ΔΙΕΚ Περιστερίου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+, Δράση ΚΑ1 "Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης" με τίτλο "Mobility for Management, Education, Encouragement, Technology, Interculturalism, Networking, Growth in Europe". Πρόκειται για σχέδιο κινητικότητας εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού του ΔΙΕΚ Περιστερίου. Η υλοποίησή του θα γίνει το έτος 2015-2016 σε έξι χώρες της Ευρώπης.