Ανανε?ωση Εγγραφη?ς

 

  1. Ο καταρτιζο?μενος γρα?φεται στο επο?μενο εξα?μηνο κατα?ρτισης, εφο?σον πληρου?νται οι πρου?ποθε?σεις του α?ρθρου 20 του παρο?ντος.
  2. Η ανανε?ωση της εγγραφη?ς, υπο? τις ανωτε?ρω πρου?ποθε?σεις, πραγματοποιει?ται με κατα?θεση σχετικη?ς αι?τησης.

 


Online Υποβολή Ερωτημάτων-Αιτήσεων


Online Υποβολή Ερωτήματος-Αίτησης

Μπορείτε να μας στείλετε αίτηση online 

Κανονισμός λειτουργίας ΙΕΚ

Κανονισμός λειτουργίας ΙΕΚ
Εδώ μπορείτε να βρείτε τον νεο κανονισμό λειτουργίας των ΙΕΚ

Γκαλερί

Μπορείτε να επισκεφθείτε την γκαλερί μας για να δείτε τους χώρους που γίνονται τα μαθήματα.Στο υλικό μπορείτε επίσης να δείτε τα σύγχρονα εργαστήρια που διαθέτει το ΙΕΚ μας.