1. Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων  Καταρτιζόμενων των  Δ.Ι.Ε.Κ.
                                                                               για συμμετοχή στο πρόγραμμα Μαθητείας

2. Οδηγός Εφαρμογής Μαθητείας IEK

 

3. Οδηγός Μαθητείας για τον Μαθητευόμενο

 

4. Οδηγός Εργοδότη για τη Μαθητεία 
                (ΥΠΠΕΘ_ΕΚΔΟΣΗ_9_2017)
5. Ενδεικτικό Χρονoδιάγραμμα Μαθητείας ΙΕΚ