Οδηγός Εφαρμογής Μαθητείας IEK

1. Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων  Καταρτιζόμενων των  Δ.Ι.Ε.Κ.
                                                                               για συμμετοχή στο πρόγραμμα Μαθητείας

2. Οδηγός Εφαρμογής Μαθητείας IEK

 

3. Οδηγός Μαθητείας για τον Μαθητευόμενο

 

4. Οδηγός Εργοδότη για τη Μαθητεία 
                (ΥΠΠΕΘ_ΕΚΔΟΣΗ_9_2017)
5. Ενδεικτικό Χρονoδιάγραμμα Μαθητείας ΙΕΚ