ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

 

Δείτε  σημαντικά για το μητρώο εκπαιδευτών

  Επαγγελματικής κατάρτισης των ΙΕΚ

 

1) Νόμος 3393/13-08-2020

2) Υπουργική απόφαση K1/104717/ 10-08-2020

3) Δείτε την εγκύκλιο K1/159146/20-11-2020 για την λειτουργία 
    τ
ου μητρώου εκπαιδευτών ΙΕΚ,πατώντας εδώ, καθώς και την ανακοίνωση
     για αυτή εδώ