09-11-2020.Χρήσιμο υλικό για την τηλεκπαίδευση

           

   Για εκπαιδευτές

Δείτε την παρουσίαση στη έκτακτη γενική συνέλευση (8-11-2020)  εδώ

          Α. Οδηγοί - βίντεο  για ασύγχρονη πλατφόρμα  Open eClass

 

1) Εκπαιδευτές 1 Open e Class είσοδος ρυθμίσεις ανέβασμα αρχείου πατήστε εδώ

 

2)    Εκπαιδευτές 2 Open eClass Δημιουργία Συνδέσμου πατήστε εδώ

 

3)    Εκπαιδευτές 3 Open eClass Δημιουργία Εργασίας πατήστε εδώ

 

4)    Εκπαιδευτές 4 Open eClass Ταξινόμηση υλικού σε ενότητες πατήστε εδώ

 

5)    Εκπαιδευτές 5 Open eClass Δημιουργία συνδέσμου εικονικής τάξης σύγχρονης πατήστε εδώ

 

6)          συμπίεση αρχείων πατήστε    εδώ

 

Επίσης μπορείτε να δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της πλατφόρμας Open e Class πατώντας εδώ  και  εδώ

 

Β. Οδηγοί για πλατφόρμες σύγχρονες

  • Χρήσιμες οδηγίες(ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) για την χρήση της πλατφόρμας Webex θα βρείτε :

α. Διαδικτυακή Πλατφόρμα Webex - εγχειρίδιο χρήσης Καθηγητή

β. Οδηγός για εκπαιδευτικούς webex 

 

  • Χρήσιμες οδηγίες (ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)για την χρήση της πλατφόρμας Zoom θα βρείτε :

α. Διαδικτυακή Πλατφόρμα ΖΟΟΜ - εγχειρίδιο χρήσης για την Εγγραφή

β. Διαδικτυακή Πλατφόρμα ΖΟΟΜ - εγχειρίδιο χρήσης Καθηγητή

 

 

Για σπουδαστές

 Δείτε την παρουσίαση στη έκτακτη γενική συνέλευση (8-11-2020)  εδώ

Α. Οδηγός - βίντεο  για ασύγχρονη πλατφόρμα  Open eClass

 

1) Σπουδαστές 1 Open e Class είσοδος -περιήγηση στα μαθήματα πατήστε εδώ

 

2) Σπουδαστές 2 Open e Class        υποβολή εργασίας πατήστε    εδώ

 

3) Σπουδαστές 3 Open e Class        συμπίεση αρχείων πατήστε    εδώ

 

Επίσης μπορείτε να δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της πλατφόρμας
Open e Class πατώντας εδώ

 

Β. Οδηγοί για πλατφόρμες σύγχρονες

Χρήσιμες οδηγίες (ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) για την χρήση της πλατφόρμας Webex θα βρείτε :

β.  Διαδικτυακή Πλατφόρμα Webex - εγχειρίδιο χρήσης Σπουδαστή

Χρήσιμες οδηγίες (ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)για την χρήση της πλατφόρμας Zoom θα βρείτε :

γ. Διαδικτυακή Πλατφόρμα ΖΟΟΜ - εγχειρίδιο χρήσης Σπουδαστή