Τηλεκπαίδευση σπουδαστών

Για σπουδαστές

 Δείτε την παρουσίαση στη έκτακτη γενική συνέλευση (8-11-2020)  εδώ

Α. Οδηγοί - βίντεο  για ασύγχρονη πλατφόρμα  Open eClass

1) Σπουδαστές 1 Open e Class είσοδος -περιήγηση στα μαθήματα πατήστε εδώ

2) Σπουδαστές 2 Open e Class        υποβολή εργασίας πατήστε    εδώ

3) Σπουδαστές 3 Open e Class        συμπίεση αρχείων πατήστε    εδώ

 

Β. Οδηγοί για πλατφόρμες σύγχρονες

Χρήσιμες οδηγίες (ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) για την χρήση της πλατφόρμας Webex θα βρείτε :

β.  Διαδικτυακή Πλατφόρμα Webex - εγχειρίδιο χρήσης Σπουδαστή

Χρήσιμες οδηγίες (ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)για την χρήση της πλατφόρμας Zoom θα βρείτε :

γ. Διαδικτυακή Πλατφόρμα ΖΟΟΜ - εγχειρίδιο χρήσης Σπουδαστή