Ιστορικό

Φεβρουάριος 1992

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), στην Ελλάδα ιδρύθηκαν με το Ν.2009/1992 "Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις". Με το νόμο αυτό, ιδρύεται ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) και τα δημόσια ΙΕΚ εντάσσονται οργανικά στον Οργανισμό.

Σεπτέμβριος 1993

Ιδρύεται και ξεκινά η λειτουργία του δημόσιου ΙΕΚ Περιστερίου με έδρα το Περιστέρι .Η πρώτη ονομασία του είναι 1ο ΙΕΚ Διοίκησης και Οικονομίας Αθηνών.Στεγάζεται στο κτιριακό σχολικό συγκρότημα του 2ου Γυμνασίου- 2ου Λυκείου Περιστερίου (Διεύθυνση: ΧαλκίδοςΟδυσσέως Περιστέρι - 121 33).

Αύγουστος 2010

Ο Ν. 3879/2010 "Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις" που αποτελεί το πρώτο θεσμικό νομοθέτημα για τη Διά Βίου Μάθηση, οδηγεί στην κατάργηση του ΟΕΕΚ .

Οκτώβριος 2013

Με το ΦΕΚ 2599/15-10-2013 επανιδρύονται τα Δημόσια ΙΕΚ στην Ελλάδα, η λειτουργία των οποίων περιγράφεται με το Ν.4186/2013. Το ΔΙΕΚ Περιστερίου  ιδρύεται με κωδικό 1020903.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

Το Δ.ΙΕΚ Περιστερίου, στα πλαίσια της στρατηγικής του για καλυτέρευση των υπηρεσιών

κατάρτισης που προσφέρει, μεταφέρθηκε  στις 30/4/2018 σε νέο κτίριο στην οδό Λευκωσίας 50, όπου λειτουργεί ως σήμερα.

 

       Διατελέσαντες Διευθυντές

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

 

14/7/1993

1/3/1994

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

2/3/1994

1/8/1996

ΚΟΥΖΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 

1/8/1996

31/8/2000

ΓΚΙΟΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

1/9/2000

31/8/2003

ΡΕΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

1/9/2003

31/8/2004

ΚΑΛΛΟΣ ΒΑΪΟΣ

 

1/9/2004

1/4/2005

ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

1/4/2005

31/8/2005

ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 

1/9/2005

10/12/2007

ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ

 

11/12/2007

31/8/2008

ΠΑΡΔΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

1/9/2008

31/8/2010

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

1/9/2010

31/8/2012

ΜΠΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

17/9/2012

1/9/2013

ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

23/10/2013

20/9/2016

ΦΛΑΜΠΟΥΡΗ ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ

 

 

21/9/2016

31/8/2021

ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 

1/9/2021

   ΣΗΜΕΡΑ

 

ΓΚΙΟΚΑ  ΓΕΩΡΓΙΑ
 

     

 

 

   Διατελέσαντες Αναπλ Διευθυντές

 

    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΝΑΠΛ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

 

 

14/7/1993

1/3/1994

ΜΠΙΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

2/3/1994

1/8/1996

ΜΟΥΜΟΥΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

1/8/1996

31/8/2000

ΜΠΡΕΚΟΥΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

 

 

1/9/2000

31/8/2002

ΔΗΜΙΖΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

 

 

1/9/2002

31/8/2005

ΓΑΛΑΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

 

 

1/9/2005

31/8/2010

ΤΣΑΠΕΛΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

 
   

 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β

 

1/10/2010

31/8/2013

ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

 

 

1/9/2014

31/8/2016

ΔΗΜΑΚΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

ΣΙΑΦΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ

 

18/1/2017

31/8/2018

ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 

1/9/2018

ΣΗΜΕΡΑ

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ