22/7/2021. Υπηρεσίες Πληροφόρησης και συμβουλευτικής

υμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων
Προκηρύξεις δημόσιου

Μία ενδιαφέρουσα σελίδα του Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ

σχετικά με υπηρεσίες πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και ανέργων, καθώς και προκηρύξεις δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ.

και ευρύτερου δημόσιου τομέα